November 2011

De 5e voortgangs rapportage is uit, ook nu doet de gemeente alsof er een groot draagvlak is 

Maar als we terug kijken naar de enquete in de Woudklank (zie Augustus) komen daar toch andere percentages naar voren