Polderhoofdkanaal.nl

Bittervoorn

Beschrijving

De bittervoorn (Rhodeus amarus) is een karperachtige met een maximale lengte van 8 cm. Op de glanzende flanken is vanaf het midden tot aan de staart een blauwgroene streep zichtbaar. Om zich voort te kunnen planten is de bittervoorn afhankelijk van grote zoetwatermosselen. Bij het paaien worden achtereenvolgens de eitjes en spermatozoïden bij de mossel ingebracht, waarna de bevruchting plaatsvinden in de kieuwholte van de mossel. Wanneer de larven zelf kunnen zwemmen, verlaten ze hun gastheer. Bittervoorns eten voornamelijk plantaardig voedsel (algen) dat van stenen gegraasd wordt. De bittervoorn komt in Nederland met name in het westen voor, in zowel stilstaand als stromend wateren met een goede begroeiing. Door vervuiling en het verdwijnen van geschikte wateren, is er een achteruitgang van de soort in Nederland.

Bescherming

De bittervoorn staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar" (De Nie & Van Ommering, 1998). De soort wordt beschermd door de Flora- en faunawet (tabel 3). Daarnaast heeft deze soort een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3) en in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 2).
 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
 

 

 

 

 

 

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
De informatie over deze beschermde vissoorten is afkomstig van Ravon, Ook van alle andere in het PHK voorkomende vissoorten zoals bv. Snoek, Karper, Zeelt, Snoekbaars en Paling kunt u hier informatie vinden


Maak jouw eigen website met JouwWeb