Polderhoofdkanaal.nl

Beschermde dieren en planten

Landschapbeheer Friesland heeft onderzoek verricht naar de natuurwaarden van het Polderhoofdkanaal (PHK). Hun onderzoeksrapport werd in december (2006)aan de provincie aangeboden. Het rapport maakt duidelijk dat er zeer vele, zeer zeldzame en zeer zwaar beschermde planten en dieren voorkomen in het PHK. Een aantal van deze soorten wordt op deze pagina besproken.Het rapport is verder ook glashelder over de effecten van openstelling van het PHK: de natuurwaarden zullen worden aangetast en daarom zijn er vergaande compenserende maatregelen nodig. Om de precieze maatregelen te bepalen moet er nader onderzoek plaatsvinden, zo stelt Landschapsbeheer. 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.