Polderhoofdkanaal.nl

Rechtsbijstand

De bewoners aan het Polderhoofdkanaal moeten de overheid wijzen
op hun verantwoordelijkheden tot het opvolgen van wettelijke
regels via allerlei, veelal juridische, steekspellen. Inmiddels
hebben diezelfde bewoners al 10 rechtszaken tegen de overheden
gevoerd,omdat naar hun mening de overheden zich niet aan de wet
hielden en de door die bewoners ingediende zienswijzen en
bezwaarschriften respectloos ter zijde werden geschoven. De
eerste bezwaarschriften stammen al uit 1987. Op 10 december
2003 is met de tegenstanders van het project afgesproken (o.a.
door wethouder H. Hoen, gemeente Opsterland), dat zij vòòr de
besluitvorming in de gemeenteraad de gelegenheid krijgen om hun
bezwaren kenbaar te maken, zodat de raad een voldragen besluit
kon nemen. Dit is niet gebeurd. Op 12 januari 2004 is per brief
aan wethouder Hoen al gewezen op een alternatievenonderzoek
i.v.m. het vergroten voor de leefbaarheid in de regio. In die
brief is eveneens gewezen op het creëren van een oneigenlijk
beeld door de overheid om zodoende op een onjuiste wijze draag
vlak te verkrijgen voor de plannen van de betrokken overheden.
Ook hierop is geen antwoord gekomen van de gemeente. De bewoners
lieten het er niet bij zitten en vele rechtszaken verder, zijn
zij keer op keer in het gelijk gesteld.


Hierbij werden zij bijgestaan door Mw. mr. R.C.M. Kamsma
van advocatenkantoor Rotshuizen Geense
Titel

naar boven

Maak jouw eigen website met JouwWeb