Polderhoofdkanaal.nl

2004

De bewoners zijn niet overtuigd van het nut van heropening en op 10 december 2003 is met de tegenstanders van het project afgesproken (o.a. door wethouder H. Hoen, gemeente Opsterland), dat zij vòòr de besluitvorming in de gemeenteraad de gelegenheid krijgen om hun bezwaren kenbaar te maken, zodat de raad een voldragen besluit kon nemen. Dit is niet gebeurd. Op 12 januari 2004 is per brief aan wethouder Hoen al gewezen op een alternatievenonderzoek i.v.m. het vergroten voor de leefbaarheid in de regio. In die brief is eveneens gewezen op het creëren van een oneigenlijk beeld door de overheid om zodoende op een onjuiste wijze draagvlak te verkrijgen voor de plannen van de betrokken overheden. Ook hierop is geen antwoord gekomen van de gemeente.

 

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb