Polderhoofdkanaal.nl

Oktober 2011

Op 5 oktober was de hoorzitting over het Polderhoofdkanaal bij het ministerie van EL&I

De gemeente Opsterland liet zich vertegen woordigen door een acht man sterke afvaardiging, die bestond uit een extern ingehuurde jurist, een vertegenwoordiger van ZKA (het burea wat het grooteconomisch belang moet aantonen), een ingehuurde bioloog en een ingehuurde econoom van de universiteit van Nijmegen plus vier man van de gemeente opsterland waaronder de wethouder en de jurist van de gemeente opsterland.

Bij aanvang van de hoorzitting merkte de vertegenwoordiger van het CBP (Comite Belangenbehartiging Polderhoofdkanaal) op dat hun weinig tijd gegund was om te reageren op de toegestuurde stukken, deze waren nl. op 1oktober ontvangen en de zitting was gepland op 5 oktober. Het gesprek spitste zich toe op het (ontbreken van een) groot economisch belang en de twijfels van het slagen van de natuurcompensatie.

Ondanks dat de gemeente flink had uitgepakt met het inhuren van externe deskundigen, zij kunnen immers met behulp van gemeenschapsgeld onbeperkt deskundigen inhuren, waren deze toch niet in staat om de argumenten  met betrekking tot de afwezigheid van een dwingend openbaar belang en een inadequate natuurcompensatie in het bezwaarschrift van het CBP te weerleggen. Nu maar afwachten en hopen dat de vertegenwoordiger van EL&I het ministerie zal adviseren om de ontheffing te schorsen. Dat dit niet vaak gebeurt blijkt wel uit het feit dat de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bij het Europese Hof bezwaar maakt tegen het voortdurend negeren en overtreden van de F&F-wet door het Min. EL&I.

Titel

naar boven