Polderhoofdkanaal.nl

April 2010

De gemeente Opsterland had voor 1 april 2010 haar documenten inzake de behandeling van de geschorste ontheffing op de flora en faunawet bij het ministerie van LNV moeten inleveren. Dit is alweer niet gelukt en de gemeente heeft opnieuw uitstel gevraagd bij het Ministerie van LNV voor de behandeling van de geschorste ontheffing op de flora en faunawet. Het ministerie heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en de gemeente uitstel verleend tot 1 september 2010.

Dit betekend dat er in 2010 niets veranderd aan de situatie, de wegen blijven opengebroken en de kosten (Bv. de huur van damwand profiel en rijplaten) blijven oplopen. Vanaf het moment dat het werk stil is gelegd tot en met juli 2009 is al €101500,- uitgegeven aan huur van opslag van materiaal voor de bruggen, damwand, ketenpark, rijplaten, verkeersvoorzieningen, bemaling en indexatie. Vanaf juli 2009 tot en met eind 2010 wordt hiervoor nog een keer €226200,-  uitgegeven in totaal wordt er dus €327700,-  uitgegeven terwijl hier geen tegenprestatie voor wordt geleverd.

Volgens de gemeente had eenmalig opbreken €103000,- gekost en eventueel opnieuw aanbrengen zal €134000,- gaan kosten. Als men hier voor gekozen had was er in ieder geval €90700,- minder uitgegeven en bij stoppen van het project zelfs €224700,- minder. Maar de gemeente kiest er voor om, ondanks de adviezen van de commissie Hermans, koste wat het kost door te gaan met dit geld verslindende project.

 

Titel

naar boven

Maak jouw eigen website met JouwWeb