Polderhoofdkanaal.nl

De bruggen en sluizen in het Polderhoofdkanaal zijn zo vaak in storing, dat veel boottoeristen het kanaal liever mijden. Het aantal boten loopt dan ook nog steeds terug, vorig jaar met liefst een derde ten opzichte van 2017 en dit aantal is slechts 23% van de beoogde 5500 boten waar men bij de openstelling van het kanaal nog vanuit ging.

Forse daling

In het project Polderhoofdkanaal is ondertussen 18 miljoen euro meer gepompt dan de twee miljoen die nodig was voor het weer in ere herstellen van de twee toegangssluizen. Maar dat extra geld zorgt dus niet voor de 5500 vaarbewegingen waar men vanuit ging bij het bevaarbar maken van het kanaal. Storingen, controles en drempels deden het aantal vaarbewegingen op het roemruchte kanaal dalen van 1911 in 2017 naar 1277 in 2018 een daling van 33% in een jaar tijd.

En die 1277 vaarbewegingen is slechts 23% van de 5500 vaarbewegingen waar men bij openstelling van het kanaal vanuit ging.

Mijden

Zowel in Nij Beets als De Veenhoop zijn dit jaar geregeld storingen aan de bruggen en sluizen. In Nij Beets is dat eigenlijk al sinds 2015 het geval, boottoeristen horen van elkaar over de vele storingen bij de brug en de Zuidersluis, en dat sommigen daarom besluiten voor alle zekerheid het Polderhoofdkanaal te mijden. De bediening gaat door tot een uur of vijf. ,,Sommige mensen denken: na 16.00 uur kom ik hier misschien niet meer weg als er een storing is. 

Er hoeft maar net een eend onderdoor te komen of hij geeft al een signaal

Vooral de brug zorgt voor problemen. Boottoeristen kunnen die zelf met een knop bedienen, maar omdat deze erg scherp is afgesteld schiet de brug  al snel in de storingsstand. ,,Er hoeft maar net een eend onderdoor te komen of een pluisje op het oog te vallen, of hij geeft al een signaal.”

Drama

Ook aan de overkant van het kanaal, in De Veenhoop, zijn dit jaar veel problemen. Daar gaat het vooral om de sluis, het is een drama, hij is heel vaak in storing. De ene keer liggen de mensen met hun boot in de sluis en kunnen ze er niet meer uit, de andere keer zitten ze nog aan de kant van Nij Beets. En dan zijn ze ook opgesloten.”

De vele storingen schrikken de toeristen af. Er zijn al meerdere keren mensen weggebracht die een sloep hadden gehuurd en door de storingen hier vast zaten. Die laten een volgende keer het Polderhoofdkanaal wel links liggen

Na vier jaar nog steeds geen oplossing

De gemeente Opsterland heeft voor Nij Beets, net als vorig jaar, een brug- en sluiswachter ingevlogen. Maar dat is geen structurele oplossing. Passanten moeten bij storingen nog steeds wachten tot de brugwachter er is. Na vier jaar dus nog steeds geen oplossing

 

   


  Titel

  naar boven  Photography by
  Irma Leenman.
  Design by
  Taeke Eringa.
  Maak jouw eigen website met JouwWeb