Polderhoofdkanaal.nl

Vetje

Beschrijving

Lange tijd is er weinig bekend geweest over de verspreiding van het vetje (Leucaspius delineatus) in Nederland, doordat het kleine visje vaak als een jonge vis van een onbekende soort werd gezien. De bovenstandige bek, een onvolledige (schuin aflopende) zijlijn en een lange anaalvin maken herkenning van het vetje mogelijk. Met zijn groot uitgevallen bek jaagt de soort overdag op zo√∂plankton, insecten en kreeftachtigen. De voorkeur van het vetje gaat uit naar begroeide oevers van stilstaande of langzaam stromende wateren. In het jaar na geboorte is een vetje al in staat zich voort te planten, een jaar later sterven ze vaak. Aantallen binnen een populatie zijn afhankelijk van het paaisucces van het jaar ervoor en kunnen grote schommelingen vertonen. Vetjes kunnen zich explosief ontwikkelen in pionierssituaties. In latere successiestadia worden ze door andere vissoorten in aantal teruggedrongen. Door de korte levenscyclus is de soort extra gevoelig voor verstoringen van de voortplanting. Er is in Nederland een neerwaartse trend in het aantal waarnemingen van vetjes.

Bescherming

Het vetje staat op de Rode Lijst als "kwetsbaar" (De Nie & Van Ommering, 1998). Het vetje is ook opgenomen als beschermde soort in bijlage 3 van de conventie van Bern.

De informatie over deze beschermde vissoorten is afkomstig van Ravon, Ook van alle andere in het PHK voorkomende vissoorten zoals bv. Snoek, Karper, Zeelt, Snoekbaars en Paling kunt u hier informatie vinden
Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb