Polderhoofdkanaal.nl

Groningen, 15-12-2016

 

‘Begríjpt u het? U heeft deze zaak verloren. Dat is de tussen uitspraak van de rechtbank. U heeft uw werk niet goed gedaan.  U zult in de eerste week van januari moeten laten weten of u alle stukken alsnog openbaar maakt. In stukken waarvan u denkt, dat het echt niet openbaar mag worden, zult u moeten markeren en professioneel moeten onderbouwen, waarom die passages niet openbaar gemaakt mogen worden. Wij zullen dat dan alsnog toetsen.’ De vier vertegenwoordigers van de provincie protesteerden: ‘Dat kan niet, want we willen zo graag met vakantie! En Gedeputeerde Staten ook. We hebben onze vakanties al geboekt. Kunt u eiseres niet om uitstel vragen?’ 

Begrijpen deden de juristes het dus niet. De rechtbank droeg de Provincie op, haar huiswerk over te doen, maar de juristen en ambtenaren wilden liever met vakantie. Het was tekenend voor het niveau van de zitting. Er was 2 uur voor uitgetrokken met maar liefst drie gerespecteerde rechters om het besluit van Gedeputeerde Staten te toetsen, om een deel van de documenten inzake het Polderhoofdkanaal niet openbaar te maken. Die documenten moeten inzicht geven in bestuurlijk handelen bij de heropening. Binnen drie kwartier haalde de provincie bakzeil. ‘Een schaapachtige vertoning en ernstig dat het zover moet komen’, was het commentaar van een belangstellende op de publieke tribune. ‘Maar wel mooi hoe de Provincie in de pan werd gehakt.’ Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat de ontheffing is overtreden bij de inrichting van de compensatiegebieden van het Polderhoofdkanaal, en dat de cijfers niet overeenkomen met de feitelijk gerealiseerde compensatie. De Rijksrecherche spreekt van ‘opmerkelijke overcompensatie’ aan een bij de compensatie betrokken partij, terwijl er volgens het compensatieplan en de ontheffing op het betreffende perceel geen compensatiemaatregelen gepland stonden.  Openbaarmaking van de stukken moet inzicht geven in de motivering gemaakte keuzes van de provincie Friesland en de gemeente Opsterland daarbij.


 

11 December 2016

Polderhoofdkanaal, Kolderhoofdkanaal of Polderhoofdschandaal?

Onderstaand het verhaal achter de schermen wat inmiddels heeft geleid tot een hoorzitting bij de RVO

 

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb