Polderhoofdkanaal.nl

juni 2010

Nadat in april een nieuwe projectleider is aangesteld, afkomstig van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (De komst van deze tijdelijke projectleider en de opdracht die hij heeft meegekregen, vloeien voort uit het advies van de commissie Hermans) gaat dit .Ingenieursbureau in opdracht van de gemeente Opsterland ook de bestuurlijke, juridische en financiële risico's van openstelling van het Polderhoofdkanaal inventariseren. De onzekerheden bij dit project zijn vooralsnog onverminderd groot.

De projectleider heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissie Hermans gesprekken gevoerd met de woordvoerder van het CBP met als doel de communicatie tussen gemeente en tegenstanders te verbeteren en het herstellen van vertrouwen over en weer.

 

Titel

naar boven