Polderhoofdkanaal.nl

Groene Glazenmaker

Beschrijving

De groene glazenmaker is een vrij grote libel - ongeveer zeven centimeter lang - die voornamelijk in de lager gelegen delen van Nederland voorkomt. De zijkant van het borststuk van de libel is groen. Het vrouwtje heeft groene vlekken op het achterlijf, het mannetje blauwe.
Van eind juli tot midden september maar vooral in augustus kun je de groene glazenmaker zien vliegen. De mannetjes vallen vooral op als zij rond het middaguur hun patrouillevluchten uitvoeren boven de krabbenscheervelden. Ze verdedigen hun territorium tegen andere mannetjes en zoeken een vrouwtje om mee te paren. De vrouwtjes die gepaard hebben zetten tegen de avond hun eitjes af en doen dat uitsluitend op bladeren van krabbenscheer vlak onder de waterlijn. De eitjes overwinteren en komen in het voorjaar uit. De tweede overwintering vindt plaats als larve. In de daaropvolgende zomer vindt de gedaanteverwisseling naar een libel plaats.
Omdat de groene glazenmaker voor zijn voorbestaan afhankelijk is van krabbenscheer, is het noodzakelijk de leefgebieden zó de beheren, dat er voldoende krabbenscheer aanwezig blijft.

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb