Polderhoofdkanaal.nl

Overheden alweer in de fout met Polderhoofdkanaal

Opsterland heeft dwingende voorschriften overtreden bij natuuraanleg rond het Polderhoofdkanaal. De provincie grijpt ten onrechte niet in.

 

Tot dat harde oordeel komt de rechtbank Noord-Nederland in een zaak die is aangekaart door Judy Hoomans uit Nij Beets. Doordat haar grond met petgaten rechtstreeks in verbinding staat met het Polderhoofdkanaal en de daaraan verbonden natuurcompensatie, raken de besluiten van Opsterland en de provincie haar belang. Ook natuur buiten haar grondgebied kan in het geding zijn.

Opsterland kreeg in 2013 van de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken na een jarenlange voorgeschiedenis groen licht om het Polderhoofdkanaal tussen De Veenhoop en Nij Beets bevaarbaar te maken.

Voorwaarde was dat er royale natuurcompensatie moest komen, waaronder nieuwe watergangen.

Voorschriften op zes punten niet nageleefd

De staatssecretaris heeft de vereiste maatregelen precies omschreven. Het ging om een totaalpakket. De rechtbank stelt vast dat dit pakket op zeker zes punten niet is gerespecteerd:

1. In het kanaal is 165 meter aan palenrijen en steigers niet aangelegd.
2. De oppervlakte en de oeverlengte van de compensatiegebieden.
3. Een groot aantal oevers is niet conform eisen uitgevoerd.
4. Er zijn drie inlaatpunten voor zuiveringswater in plaats van één.
5. Viswerende maatregelen zijn niet uitgevoerd.
6. De voorgeschreven waterdiepte is niet overal gerealiseerd.

De rechtbank wijst erop dat het verboden is om in strijd met de voorschriften te handelen.

Rechtbank: provincie moet handhaven

Hoomans zei voorjaar 2016 al dat de gemeente zich niet aan de regels heeft gehouden. Ze kreeg de provincie (die sinds 2017 verantwoordelijk is voor handhaving) aanvankelijk niet zover om een besluit te nemen over al dan niet ingrijpen. Tot twee keer toe moest ze de rechter vragen om de provincie te dwingen een knoop door te hakken.

Najaar 2017 was het zover. De provincie verklaarde dat er inderdaad fouten zijn gemaakt, maar dat de natuur volgens een nieuw onderzoek in goede staat verkeert en dat handhaving daarom niet noodzakelijk is.

De rechtbank maakt daar korte metten mee. De provincie moet in actie komen als – in dit geval – Opsterland zich niet aan dwingende regels houdt. Soms kunnen er redenen zijn om van handhaving af te zien, maar daar is nu geen sprake van. De provincie had niet van handhaving mogen afzien.

Nieuwe beslissing

Volgens de rechtbank moet de gemeente zich houden aan alle voorschriften die de staatssecretaris heeft gegeven. Die staan niet meer ter discussie. De staat van de natuur, is daarvoor niet van belang.

Overigens is het volgens de rechtbank te vroeg om te concluderen dat de natuurcompensatie geslaagd is.

Het provinciale besluit om niet te handhaven is nu vernietigd. Er moet een nieuwe beslissing komen.

 

  Bron: Leeuwarder courant


  Titel

  naar boven  Photography by
  Irma Leenman.
  Design by
  Taeke Eringa.