Polderhoofdkanaal.nl

2005

Nu de overheden de plannen hebben overgenomen en definitief besluiten tot heropening en het plan in 2005 ook wordt opgenomen in het Friese merenproject, komen er meer subsidies vrij onder andere van de subsidieverstrekker SNN. Aan deze subsidies zijn wel een deadline verbonden het project moet in juli 2008 worden afgerond. Het polderhoofdkanaal kon, ondanks de scepsis bij de Friese statenleden, worden opgenomen omdat er een ander plan was afgevallen. Uit een "uitgebreide" natuurstudie blijkt dat er geen speciale ontheffingen nodig zijn voor de Flora- en Faunawet, hoewel de raad al in juni op de hoogte is gesteld van ‘een indicatie van aanwezigheid van bijzondere flora en fauna’.

De gemaakte kosten in 2005 bedragen € 28.884,74

 

Titel

naar boven