Polderhoofdkanaal.nl

Kleine Modderkruiper

Beschrijving

De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) is de kleinste van de drie inheemse modderkruipers en wordt 10 tot 14 cm groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig visje met een fraai patroon van donkere vlekken op zijn flanken. Ter verdediging heeft hij een kleine uitklapbare stekel onder zijn oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden die hij gebruikt om `s nachts naar voedsel (kleine diertjes en detritus) te zoeken op de bodem. Overdag verschuilen ze zich in de modder. Kleine modderkruipers komen in een groot aantal waterypen voor, zoals sloten, beekjes en meren, verspreid over heel Nederland. De soort ondervindt geen bedreigingen in Nederland voor wat betreft zijn overleving. Door verbeterde inventarisatietechnieken (elektrische schepnetten) zal waarschijnlijk blijken dat de soort nog op een groter aantal plaatsen voorkomt in Nederland dan nu bekend is.

Bescherming

De kleine modderkruiper is in tabel 2 van de Flora- en faunawet opgenomen. De soort staat vermeld in bijlage 3 van de Conventie van Bern en bijlage 2 van de Europese Habitatrichtlijn, omdat de soort in grote delen van Europa zeldzaam is.

De informatie over deze beschermde vissoorten is afkomstig van Ravon, Ook van alle andere in het PHK voorkomende vissoorten zoals bv. Snoek, Karper, Zeelt, Snoekbaars en Paling kunt u hier informatie vinden
Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb