Polderhoofdkanaal.nl

Oktober 2010

Uitstel van de definitieve besluitvorming in Opsterland over het Polderhoofdkanaal.

Afgelopen week kwam het bericht dat de beslissing over het Go / No go moment t.a.v. het PHK-project is uitgesteld. Eerder was het de bedoeling dat de raad een Go / No go zou uitspreken in december. Hopelijk gebruiken de gemeenteraadsleden deze ‘verlenging’ goed en buigen zij zich ook eens over de doelmatigheidsvraag, nu zij recentelijk het tweede ZKA-rapport hebben ontvangen.

Het economische belang van de heropening van het kanaal wordt onderbouwd in dat ZKA-rapport. De omwonenden hebben kritische vragen gesteld over dit rapport, omdat de economische onderbouwing in hun ogen flinterdun is. Op een doelmatigheidsvraag als “hoeveel zullen de baten (gerelateerd aan de daartoe noodzakelijke maatregelen (investeringen, jaarlijkse exploitatie en onderhoud) voor blijven bij de investeringssom?” kan de gemeente geen antwoord geven, omdat zij daarvoor naar eigen zeggen niet deskundig zijn. In het kader van de miljoeneninvestering lijkt het echter toch een legitieme vraag! Je gaat miljoenen uitgeven en je weet als gemeente niet te benoemen, hoeveel je er voor terug gaat krijgen. Dit lijkt op een situatie waarbij met gesloten ogen een sprong in het diepe wordt gewaagd oftewel waarbij onverantwoorde risico’s worden genomen met gemeenschapsgelden. In het duale stelsel zou de raad het college moeten controleren voor wat betreft doelmatigheid. Waar zijn de politieke partijen in die raad nu, die zich zouden moeten gedragen als onafhankelijke controleurs?

Politieke partij OpsterLanders heeft eveneens vragen gesteld over het ZKA-rapport. Zouden zij, net zo als de omwonenden, ook moeten betalen voor de beantwoording van hun vragen? Had de commissie Hermans ook niet iets aanbevolen over het onnodig op kosten jagen van de omwonenden en het vermijden van mogelijke juridische procedures? In het rapport van de commissie Hermans staan overigens nog meer aanbevelingen, waar nog niets aan gedaan is.

Naast de vragen over het ZKA-rapport hebben de bewoners eveneens gevraagd om het rapport, dat is opgesteld door externe deskundigen. Zij hebben de stukken, die het ontheffingsverzoek moeten ondersteunen, nog eens kritisch bekeken. Deze experts hebben in hun rapportage veel kritiek geuit op de LNV-stukken!

In de risicoanalyse, die door Oranjewoud wordt uitgevoerd, staat letterlijk als risico benoemd dat omwonenden “op grond van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) weet krijgen van de kritische kanttekeningen genoemd in de derde opinie en daardoor meer argumenten tegen zouden kunnen verkrijgen!” Het was dan ook niet verwonderlijk dat de omwonenden op 20 oktober jl. het bericht van de gemeente ontvingen, dat ook hun verzoek om de informatie te verkrijgen van de derde opinie, is afgewezen. Eerder was het argument richting de bewoners nog, dat het rapport nog de conceptstatus zou hebben, nu wordt het afgeven van de informatie geweigerd omdat het om persoonlijke opvattingen zou gaan. Kortom, er is naarstig gezocht naar non-argumenten om de bewoners deze belangrijke feiten maar niet te hoeven geven. Onbegrijpelijk ook, dat dergelijke belangrijke gegevens nu in de doofpot lijken te verdwijnen. Niet echt een open en transparante communicatie, zoals de gemeente de omwonenden heeft beloofd.

En ook in dit geval kun je je afvragen waar de onafhankelijke en kritische inbreng van de politieke partijen nu is? Waar is die alerte en kordate partij, die dit soort gegevens opvraagt en controleert? Hoe kunnen het Ministerie van LNV, de politieke partijen in Opsterland en Smallingerland en de omwonenden zo een goede en reële afweging maken, nu zij niet alle relevante informatie krijgen? En, was de constatering van Hermans niet, dat de communicatie in het verleden niet goed is gegaan en dat het beter moest?

 

Titel

naar boven

Maak jouw eigen website met JouwWeb