Polderhoofdkanaal.nl

Economisch en Ecologisch onderzoek

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken waren de overheden verplicht om nader onderzoek te doen naar de zwaar beschermde natuur in het Polderhoofdkanaal. Dit onderzoek geeft aan dat er vergaande compenserende en mitigerende maatregelen genomen moeten worden.

Ook proberen de overheden met dit rapport het groot openbaar belang aan te tonen. Wat in dit plan vooral opvalt is dat het beoogde aantal banen wel heel erg dure banen worden. Want de kosten voor heropening worden nu geschat op € 16.000.000,- (dit is eerder een te lage dan te hoge inschatting) dit rapport gaat er van uit dat er 21 FTE worden gecreëerd (21 fulltime / 30-35 parttime seizoengebonden arbeidsplaatsen voor laag geschoolden). Volgens een contra expertice door de heer Sijtsma van de rijks universiteit Groningen  wordt het beoogde aantal banen hooguit 9. Wanneer we er van uit gaan dat er 21 FTE worden gecreeerd  dan betekent dat een investering per arbeidsplaats van € 761.905,- euro. Dat is  aanzienlijk meer dan de kosten van de Melkert banen die destijds op de helling moesten omdat het de gemeenschap teveel geld kostte! Gaan we uit van de meer reeele 9 banen dan wordt de investering per arbeidsplaats gewoon onrealistisch, meer dan 1,7 miljoen per arbeidsplaats!  Maar het is de inwoners van Opsterland en Smallingerland nooit duidelijk gemaakt dat er achter de keuze voor heropening een dergelijke investering per arbeidsplaats schuilgaat !

 

Economisch en Ecologisch onderzoek deel 1

Economisch en Ecologisch onderzoek deel 2

Economisch en Ecologisch onderzoek deel 3

Economisch en Ecologisch onderzoek deel 4

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb