Polderhoofdkanaal.nl

December 2011

Ministerie EL&I verklaart alle bezwarenongegrond

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw &Innovatieheeft alle bezwaren tegen de verleende ontheffing(Flora- en Faunawet) ongegrond verklaard. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat de gemeente Opsterland volgens eigen zeggen groot inzet op natuurcompensatie en mitigatie maar waar je volgens de omwonenden en enkele deskundigen nog wel de nodige vraagtekens bij kunt zetten. Waar men volledig aan voorbijgaat is het moeilijk aantoonbare groot economisch belang.

De bewoners gaan deze beslissing dan ook aanvechten

 

 

 

 

Titel

naar boven

Maak jouw eigen website met JouwWeb