2009

In september gaat de gemeenteraad alsnog akkoord met het voorstel van OpsterLanders om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Coalitiefractie Opsterlands Belang heeft zich namelijk achter het voorstel geschaard (een jaar geleden wilden ze er niks van weten maar nu zijn de verkiezingen in zicht), zodat er een meerderheid voor is. De commissie Hermans kan aan de slag.

De geraamde kosten vallen nog 1,8 miljoen euro hoger uit dan eerder gedacht, en komen nu op zestien miljoen. De gemeenteraad van Smallingerland bevestigt nog eens dat hij geen cent meer dan de toegezegde 1,375 miljoen wil bijdragen. Omdat zij vinden dat de financiële onderbouwing flinterdun is en het nog maar de vraag is wat er van die economische impuls en de full time banen komt. Ook bij de statenleden van het CDA en PVDA is er twijfel over deze economische impuls. Commissaris der Koningin Jorritsma bemiddelt in een geheim topoverleg met de burgemeesters van Opsterland en Smallingerland.

 Het topoverleg heeft geresulteert in een extra bijdrage van 2,8 miljoen van de provincie (terwijl eerder 12 miljoen al teveel was steken ze er toch maar weer miljoenen extra in), de toezegging van burgemeester Middel dat Smallingerland 0,9 miljoen extra in het project wil steken mits de raad hiermee akkoord gaat, en de afspraak dat alle financiële tegenvallers ten laste komen aan Opsterland, ‘penvoerder’ van het project. De raad van Smallingerland voelt er weinig voor om meer geld erin te steken.

De gemaakte kosten in 2009 bedragen € 723.194,63

Totale kosten PHK tot 31-12-2009 bedragen € 4.658.420,29

 

Titel

naar boven

Maak jouw eigen website met JouwWeb